Dec 4, 2017

Mystic mundos

Del immense galaxias
tu es sempre incantate
Equalmente fascinate
io es del phantasias
que nasce in le fundos
del mental mystic mundos

No comments:

Post a Comment