Feb 14, 2017

Ping-pong in Hong Kong

Un juvene viro in Hong Kong
sempre vinceva in ping-pong
Un battite maga
le tosto tornava
in un fede kalong

No comments:

Post a Comment